SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviChladničky s mrazničkou - rady pri nákupe

Chladničky s mrazničkou - rady pri nákupe

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 30. 3. 1998

Výber konkrétneho typu chladničky s mrazničkou z tak bohatej ponuky nie je pre bežného spotrebiteľa iste jednoduchý. Pri jeho voľbe je potrebné predovšetkým zvážiť na aké účely by mal výrobok v domácnosti slúžiť.

Ak sa nebude mraznička trvalo používať, odporúčame kúpiť spotrebič, ktorý má chladničkový a mrazničkový okruh poháňaný oddelenými kompresormi s možnosťou vypnutia jednotlivých častí a oddelenej regulácie teploty. Ak má zabudovaný len jeden kompresor mal by mať aspoň oddelenú reguláciu teploty zvlášť pre chladiace priestory a zvlášť pre mrazničku. Na ušetrenie energie slúži aj elektronika zabezpečujúca sledovanie teploty, prípadne poruchové stavy s ich následnou indikáciou. Výhodným, z hľadiska efektívnosti chodu domácnosti, ale aj drahším riešením je nákup spotrebiča, ktorý má viac klimatických zón, zabezpečujúcich ideálne podmienky pre chladenie, mrazenie a udržovanie čerstvosti potravín v oblasti s 00 C. Zvýšený užívateľský komfort mrazenia a

chladenia zabezpečí aj výrobok využívajúci tzv. NO FROST SYSTÉM. Ide o bez-námrazové chladničky s mrazničkou , ktoré používajú nútenú cirkuláciu vzduchu čím sa docieli optimálne rozdelenie chladu v celom priestore. Znižuje sa vlhkosť a zabraňuje sa tak vzniku námrazy v dôsledku čoho odmrazovanie zón výrobku odpadá. Súčasne sa uľahčuje čistenie, zmrazené výrobky sa neobaľujú vrstvou námrazy a ovocie či zelenina si dlhšie udržia svoj prirodzený vzhľad. S jedným kompresorom, ale s dvomi nezávislými termostatmi je možné regulovať teplotu v jednotlivých teplotných zónach v širokom rozsahu od +4 0C až do -24 0C.

Zdôrazňujeme, že zásadne by sa nemal kupovať výrobok len preto, "lebo sa nám páči", prípadne ladí s ostatným zariadením v kuchyni

Ak už vlastníte niektorý z typov chladničiek s mrazničkou, je nutné pre plnú pokojnosť s výrobkom dodržovať nasledovné zásady:

 • spotrebič pripájajte len na elektrickú sieť, ktorá vyhovuje platným technickým normám
 • zabezpečte, aby chladnička bola pred uvedením do chodu nastavená do vodorovnej polohy
 • umožnite prirodzené vetranie zadnej strany chladničky kde je kompresor a kondenzátor
 • neumiestňujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov. Zvyšuje sa tým spotreba
 • umyte vnútorný priestor pred uvedením chladničky do prevádzky
 • ukladajte potraviny tak, aby pre každú z nich bola zabezpečená ideálna chladiaca teplota
 • dodržujte odporúčané časy skladovania
 • neotvárajte zbytočne dvere, zväčšuje sa tým spotreba
 • nevkladajte do chladničky teplé potraviny, zabránite nadmernej tvorbe námrazy a zvýšenej spotrebe
 • zabalte potraviny vydávajúce, alebo prijímajúce zápach do plastických obalov, prípadne ich uložte v zakrytých nádobách
 • pri skladovaní mrazených potravín sa riaďte pokynmi ich výrobcu
 • odmrazujte výparník vždy, ak hrúbka námrazy je viac ako 5 mm
 • neodstraňujte námrazu kovovými predmetmi, mohlo by dôjsť k poškodeniu tesnosti chladiaceho systému a k úniku chladiaceho média
 • umyte po odmrazení celý vnútorný priestor, včítane príslušenstva. K údržbe používajte zásadne len čistiace prostriedky odporúčané výrobcom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy jednotlivých dielov. Pre údržbu vonkajšieho povrchu patrí to isté. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje.
 • nezabudnite, podľa prašnosti okolia, z času na čas zbaviť prachu kondenzátor. Vrstva prachu na kondenzátore zmenšuje účinnosť chladiacej jednotky a zdražuje prevádzku.

Bratislava, 30.3.1998