Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviChladničky s mrazničkou - rady pri nákupe

Chladničky s mrazničkou - rady pri nákupe

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 30. 3. 1998

Výber konkrétneho typu chladničky s mrazničkou z tak bohatej ponuky nie je pre bežného spotrebiteľa iste jednoduchý. Pri jeho voľbe je potrebné predovšetkým zvážiť na aké účely by mal výrobok v domácnosti slúžiť.

Ak sa nebude mraznička trvalo používať, odporúčame kúpiť spotrebič, ktorý má chladničkový a mrazničkový okruh poháňaný oddelenými kompresormi s možnosťou vypnutia jednotlivých častí a oddelenej regulácie teploty. Ak má zabudovaný len jeden kompresor mal by mať aspoň oddelenú reguláciu teploty zvlášť pre chladiace priestory a zvlášť pre mrazničku. Na ušetrenie energie slúži aj elektronika zabezpečujúca sledovanie teploty, prípadne poruchové stavy s ich následnou indikáciou. Výhodným, z hľadiska efektívnosti chodu domácnosti, ale aj drahším riešením je nákup spotrebiča, ktorý má viac klimatických zón, zabezpečujúcich ideálne podmienky pre chladenie, mrazenie a udržovanie čerstvosti potravín v oblasti s 00 C. Zvýšený užívateľský komfort mrazenia a

chladenia zabezpečí aj výrobok využívajúci tzv. NO FROST SYSTÉM. Ide o bez-námrazové chladničky s mrazničkou , ktoré používajú nútenú cirkuláciu vzduchu čím sa docieli optimálne rozdelenie chladu v celom priestore. Znižuje sa vlhkosť a zabraňuje sa tak vzniku námrazy v dôsledku čoho odmrazovanie zón výrobku odpadá. Súčasne sa uľahčuje čistenie, zmrazené výrobky sa neobaľujú vrstvou námrazy a ovocie či zelenina si dlhšie udržia svoj prirodzený vzhľad. S jedným kompresorom, ale s dvomi nezávislými termostatmi je možné regulovať teplotu v jednotlivých teplotných zónach v širokom rozsahu od +4 0C až do -24 0C.

Zdôrazňujeme, že zásadne by sa nemal kupovať výrobok len preto, "lebo sa nám páči", prípadne ladí s ostatným zariadením v kuchyni

Ak už vlastníte niektorý z typov chladničiek s mrazničkou, je nutné pre plnú pokojnosť s výrobkom dodržovať nasledovné zásady:

 • spotrebič pripájajte len na elektrickú sieť, ktorá vyhovuje platným technickým normám
 • zabezpečte, aby chladnička bola pred uvedením do chodu nastavená do vodorovnej polohy
 • umožnite prirodzené vetranie zadnej strany chladničky kde je kompresor a kondenzátor
 • neumiestňujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov. Zvyšuje sa tým spotreba
 • umyte vnútorný priestor pred uvedením chladničky do prevádzky
 • ukladajte potraviny tak, aby pre každú z nich bola zabezpečená ideálna chladiaca teplota
 • dodržujte odporúčané časy skladovania
 • neotvárajte zbytočne dvere, zväčšuje sa tým spotreba
 • nevkladajte do chladničky teplé potraviny, zabránite nadmernej tvorbe námrazy a zvýšenej spotrebe
 • zabalte potraviny vydávajúce, alebo prijímajúce zápach do plastických obalov, prípadne ich uložte v zakrytých nádobách
 • pri skladovaní mrazených potravín sa riaďte pokynmi ich výrobcu
 • odmrazujte výparník vždy, ak hrúbka námrazy je viac ako 5 mm
 • neodstraňujte námrazu kovovými predmetmi, mohlo by dôjsť k poškodeniu tesnosti chladiaceho systému a k úniku chladiaceho média
 • umyte po odmrazení celý vnútorný priestor, včítane príslušenstva. K údržbe používajte zásadne len čistiace prostriedky odporúčané výrobcom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy jednotlivých dielov. Pre údržbu vonkajšieho povrchu patrí to isté. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje.
 • nezabudnite, podľa prašnosti okolia, z času na čas zbaviť prachu kondenzátor. Vrstva prachu na kondenzátore zmenšuje účinnosť chladiacej jednotky a zdražuje prevádzku.

Bratislava, 30.3.1998