Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIRady podnikateľomUpozornenie verejnosti na nekalé obchodné praktiky

Upozornenie verejnosti na nekalé obchodné praktiky

Kategória: Rady podnikateľom
Dátum: 26. 10. 2007
Upozorňujeme verejnosť (organizácie a podnikateľov) na nekalé obchodné praktiky zahraničnej spoločnosti Euro Business Guide z Holandska (EBG), ktorá rozposiela fyzickým osobám – živnostníkom, právnickým osobám, rôznym organizáciám, združeniam a orgánom samosprávy výzvy v anglickom jazyku o možnosti zápisu firmy do registra podnikateľských spoločností Európskej únie (EÚ).

Firma EBG oznamuje, že tvorí podnikateľskú príručku (Euro Business Guide), do ktorej zhromažďuje informácie o podnikateľských subjektoch a ich aktivitách.

Vierohodnosť oznamu je zdôraznená možnosťou výberu komunikačného jazyka spoločnosti (v zozname sú všetky jazyky členských štátov EÚ).

Vyplnený formulár je treba podpísať, opečiatkovať firemnou pečiatkou a zaslať na uvedenú adresu do Holandska.

Pod oznamom je zdôraznené, že aktualizácia Vašich údajov je zdarma!!

Upozorňujeme, že nie zápis, ale aktualizácia zápisu!

Tiež upozorňujeme na podrobné preštudovanie podmienok objednávky, ktoré sú uvedené drobným ťažko čitateľným písmom v spodnej časti prílohy formulára, tak ako býva v poznámkach. Oslovený subjekt ich môže ľahko prehliadnuť a pri slabších jazykových znalostiach im ani celkom neporozumie.

Odoslaním formuláru sa zaväzujete a akceptujete podmienky a práva inzercie údajov. Ďalej sa zaväzujete ku kontraktu na 3 roky, ktorý začína plynúť na 8. deň po odoslaní formuláru. Vaše údaje budú inzerovať po dobu 3 rokov a poplatok na rok je 990,– EURO, ktorý bude automaticky obnovený každý rok na nasledujúci rok, pokiaľ dodávateľ písomne neoznámi zrušenie zmluvy, alebo vy ako predplatiteľ nezrušíte písomne kontrakt 2 mesiace pred skončením zmluvy.

Nekalosť tejto praktiky je zdôraznená tým, že podmienky inzercie nie sú dané priamo, ale si ich môžete nájsť na príslušnej internetovej stránke.

Pokiaľ by takýto formulár bol zaslaný fyzickej osobe – spotrebiteľovi, išlo by o nekalú obchodnú praktiku v zmysle bodu 20 prílohy č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov, čo je zakázané.

Podnikateľské subjekty ani iné právnické osoby, ktorým je tento formulár podľa našich poznatkov zasielaný, tu však nevystupujú v postavení spotrebiteľa, preto jediná možnosť riešenia v prípadných sporoch je cestou súdu.