Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIObjednávkyPrevádzková činnosť

Prevádzková činnosť

Hľadať
10
Identifikačný údaj objednávky Predmet plnenia Hodnota plnenia s DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku vyhotovil
1020150324 seminár Zákon o slobode informácií s dôrazom na problémy aplikačnej praxe, 25.11.2015 0,00 € 13. 11. 2015 Centrum účelových zariadení, Ul. M. Sch. Trnavského 1/a, 841 01 Bratislava, IČO: 42137004 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150323 oprava spínača brzdových svetiel služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Prešovský kraj 27,39 € 13. 11. 2015 MEGACAR, s. r. o., Mirka Nešpora 4890/32, 080 01 Prešov, IČO: 47602449 Mgr. Juraj Grieš
1020150322 oprava služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Košický kraj 234,40 € 11. 11. 2015 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice, IČO: 31706495 Mgr. Juraj Grieš
1020150321 diagnostika havarijného stavu servera I SOI pre Trenčiansky kraj 141,60 € 10. 11. 2015 DATALAN, a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35810734 Mgr. Juraj Grieš
1020150320 seminár Karta bezpečnostných údajov a klasifikácia látok a zmesí podľa GHS, 01.12.2015, 2 osoby 0,00 € 9. 11. 2015 Ing. Anna Malinaričová, Petzwalova 32, 949 11 Nitra, IČO: 41059603 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150319 tabletovaná soľ 10 vriec - 250 kg, posypová soľ - 90 kg 112,50 € 9. 11. 2015 REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, IČO: 35819081 Mgr. Juraj Grieš
1020150318 odťah služ. motor. vozidla Renault Thalia z I SOI pre Nitriansky kraj na ÚI SOI v Bratislave 120,00 € 9. 11. 2015 Ivan Kozáček - CAPRIS, 913 07 Bošáca 626, IČO: 43054641 Mgr. Juraj Grieš
1020150317 predplatné, Hospodárske noviny, 1 ks, od 01.01.-30.06.2016 99,50 € 5. 11. 2015 MAFRA Slovakia, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31333524 Mgr. Juraj Grieš
1020150316 ročná servisná prehliadka a oprava katalyzátora alternatív., služ. motor. vozidlo Seat Toledo, ÚI SOI Bratislava 316,00 € 5. 11. 2015 Autoservis Žuro Racing, s. r. o., Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava, IČO: 36281191 Mgr. Juraj Grieš
1020150315 ročná servisná prehliadka služ. motor. vozidla VW Polo, ÚI SOI Bratislava 95,00 € 5. 11. 2015 Maxim SERVIS, s. r. o., Cintorínska 313/22, 900 24 Veľký Biel, IČO: 36685640 Mgr. Juraj Grieš
1020150314 doplnky na služ. motor. vozidlo Peugeot Expert (bezp. skrutky, gumené koberce predné a zadné) 106,13 € 5. 11. 2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 45960470 Mgr. Juraj Grieš
1020150313 spiatočná letenka s veľkou batožinou Viedeň - Brusel - Viedeň, 16. 11. - 18. 11. 2015 501,00 € 4. 11. 2015 REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192 Mgr. Juraj Grieš
1020150312 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 23. 11. - 26. 11. 2015, 2 osoby 931,80 € 4. 11. 2015 REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192 Mgr. Juraj Grieš
1020150311 spiatočná letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, 10. 11. - 11. 11. 2015 651,00 € 4. 11. 2015 REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192 Mgr. Juraj Grieš
1020150310 odťah služ. motor. vozidla Seat Cordoba z I SOI pre Trenčiansky kraj so sídlom v Prievidzi do Bratislavy na ÚI SOI 150,00 € 4. 11. 2015 Ivan Kozáček - CAPRIS, 913 07 Bošáca 626, IČO: 43054641 Mgr. Juraj Grieš
1020150309 normy STN EN Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely, 5 ks 74,10 € 4. 11. 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 Mgr. Juraj Grieš
1020150308 seminár Správny súdny poriadok alebo akým smerom sa uberá správny proces na Slovensku, 2 osoby, 01.12.2015 0,00 € 3. 11. 2015 Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150307 seminár Nový zákon o finančnej kontrole a audite od 01.01.2016 v praxi - 3 osoby, 01.12.2015 0,00 € 3. 11. 2015 EDOS-PEM, s. r. o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO: 36287229 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150306 stravné lístky, november 2015, 3 110 ks á 3,30 € 0,00 € 3. 11. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674 Mgr. Juraj Grieš
1020150305 prezutie 4 služ. motor. vozidiel, I SOI pre Nitriansky kraj 80,00 € 3. 11. 2015 Pneuservis MAJO - Marián Barta, Tr. A. Hlinku 55, 949 01 Nitra, IČO: 43288481 Mgr. Juraj Grieš
1020150304 prezutie 4 služ. motor. vozidiel, I SOI pre Trenčiansky kraj 54,00 € 3. 11. 2015 KPR, s. r. o., Bernolákova 8/4, 971 01 Prievidza, IČO: 36338184 Mgr. Juraj Grieš
1020150303 publikácia E. Horváth - A. Andrášiová Civilný sporový poriadok - Komentár 49,50 € 2. 11. 2015 Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Mgr. Juraj Grieš
1020150302 oprava výfuku služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 114,00 € 30. 10. 2015 Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113 Mgr. Juraj Grieš
1020150301 seminár Nový mechanizmus uzatvárania zmlúv vo verej. obstarávaní - Register. Dohľad nad ver. obstar. Najčastejšie poruš. zákona o VO identifik. pri výkone dohľadu, 24.11.2015 0,00 € 28. 10. 2015 Centrum účelových zariadení, Ul. M. Sch. Trnavského 1/a, 841 01 Bratislava, IČO: 42137004 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150300 seminár Otváranie a vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie a zmena ponuky, Praktické využitie Elektron. trhoviska zo strany objednávateľa, 12.11.2015 0,00 € 27. 10. 2015 Centrum účelových zariadení, Ul. M. Sch. Trnavského 1/a, 841 01 Bratislava, IČO: 42137004 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150299 oprava strechy budovy SOI, Mierová č. 162, Bratislava 2 809,80 € 27. 10. 2015 Ján Turák, Gorazdova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 34998900 Mgr. Juraj Grieš
1020150298 oprava poškodenej fóliovej strechy budovy SOI, Bratislava 843,60 € 27. 10. 2015 Ján Turák, Gorazdova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 34998900 Mgr. Juraj Grieš
1020150297 seminár Podrobnosti výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci, 10.11.2015 0,00 € 27. 10. 2015 Centrum účelových zariadení, Ul. M. Sch. Trnavského 1/a, 841 01 Bratislava, IČO: 42137004 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150296 prezutie 4 služ. motor. vozidiel, I SOI pre Košický kraj 69,50 € 23. 10. 2015 A STEEL, s. r. o., Popradská 56/B, 040 11 Košice, IČO: 36773948 Mgr. Juraj Grieš
1020150295 seminár Civilný sporový poriadok, 19.11.2015, 2 osoby 0,00 € 23. 10. 2015 Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150294 preškolenie a preskúšanie vodiča-referenta, I SOI pre Nitriansky kraj, 09.11.2015 0,00 € 23. 10. 2015 AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7, 841 02 Bratislava, IČO: 35862548 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150293 seminár Civilný proces po novom - kodifikácia nového režimu konania pred súdmi, 05.11.2015, 2 osoby 0,00 € 23. 10. 2015 Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150292 aktualizácia antivírusového programu ESET 4 166,40 € zmluva č. MLA 106/2009 22. 10. 2015 ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532 Mgr. Juraj Grieš
1020150291 chlórnan sodný na dezinfekciu pitnej vody v úpravovni vody, 10 x 5 kg 55,25 € 22. 10. 2015 CENTRALCHEM, s. r. o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská By Mgr. Juraj Grieš
1020150290 diagnostika a oprava stieračov služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Trenčiansky kraj 32,40 € 22. 10. 2015 Alexander Antol - ALEXANDER servis, Rybničky 1644/12, 972 01 Bojnice, IČO: 10893113 Mgr. Juraj Grieš
1020150289 prezutie 6 služ. motor. vozidiel a skladovanie letných pneumatík, I SOI pre Prešovský kraj 93,17 € 22. 10. 2015 NAZAL, s. r. o., 082 32 Lažany 47, IČO: 46612033 Mgr. Juraj Grieš
1020150288 prezutie 5 služ. motor. vozidiel, prehliadka Peugeot 301 po 30 000 km, oprava Seat Cordoba, I SOI pre Žilinský kraj 674,80 € 21. 10. 2015 Adam Lokaj, Autoservis, Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 45370818 Mgr. Juraj Grieš
1020150287 jesenná deratizácia vonkajších a vnútorných priestorov, I SOI pre Košický kraj 25,00 € 21. 10. 2015 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 36606693 Mgr. Juraj Grieš
1020150286 prezutie 5 služ. motor. vozidiel, I SOI pre Banskobystrický kraj 98,88 € 20. 10. 2015 ZV Auto, s. r. o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen, IČO: 36643009 Mgr. Juraj Grieš
1020150285 vypracovanie technických posudkov na kancelársku a IT techniku SOI, 34 ks 350,00 € 19. 10. 2015 ATCL, k. s., Adámiho 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35744545 Mgr. Juraj Grieš
1020150284 koberec SPLIT 82 5 ms x 5,15 bm 23,45 € 19. 10. 2015 JUTEX Slovakia, s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 36250643 Mgr. Juraj Grieš
1020150283 seminár Nový autorský zákon s účinnosťou od 01.01.2016, 1 osoba, 27.11.2015 0,00 € 19. 10. 2015 PROEKO, s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35900831 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150282 oprava havarijného stavu služ. motor. vozidla Seat Cordoba, I SOI pre Banskobystrický kraj - výmena predných ložísk, geometria a nový akumulátor 495,00 € 19. 10. 2015 AUTO SLOVÁK, s. r. o., Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen, IČO: 36033693 Mgr. Juraj Grieš
1020150281 dodávka zimných pneumatík 1 690,00 € 16. 10. 2015 MZ PNEU, s. r. o., Bulharská 23/3, 010 01 Žilina, IČO: 36376311 Mgr. Juraj Grieš
0268A/2015 doplnenie zabezpečovacieho systému budovy ÚI SOI, Bratislava 193,27 € 5. 10. 2015 Teletrans, s. r. o., Odborárska 50, 831 02 Bratislava, IČO: 35920131 Mgr. Juraj Grieš
1020150280 prezutie pneumatík pre 4 služ. motor. vozidlá, I SOI pre Trenčiansky kraj 48,00 € 15. 10. 2015 KPR, s. r. o., Bernolákova 8/4, 971 01 Prievidza, IČO: 36338184 Mgr. Juraj Grieš
1020150279 seminár Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 21. 10. 2015 0,00 € 15. 10. 2015 Centrum účelových zariadení, Ul. M. Sch. Trnavského 1/a, 841 01 Bratislava, IČO: 42137004 Mgr. Nikola Jurkovičová
1020150278 chemické čistenie doskových výmenníkov, výmenníková stanica tepla, Prievozská 32, Bratislava 490,00 € 14. 10. 2015 CHOVOKA - Sabol Jozef, Meisslova 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36951251 Mgr. Juraj Grieš
1020150277 servis zariadenia Minolta K 04925, I SOI pre Bratislavský kraj 53,45 € 14. 10. 2015 Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551 Mgr. Juraj Grieš
1020150276 normy STN EN 11 druhov á 1 ks, STN EN Elektrické hračky 9 ks 221,90 € 13. 10. 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710 Mgr. Juraj Grieš
10