Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOINebezpečné výrobky - ArchívNárodný trh SRNebezpečný výrobok - Policajná súprava POLICE SERIE NO. 3329

Nebezpečný výrobok - Policajná súprava POLICE SERIE NO. 3329

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 17. 12. 2008
 

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a života a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Policajná súprava POLICE SERIE NO.3329

Pôvod: Čína

Popis:

Hračka obsahuje pištoľ, 3 strely s prísavkami, vysielačku, putá, kľúčik, obušok a terč. Zabalená je zalisovaním priehľadnej fólie na farebne potlačený papier tzv. blister.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti:

Prísavky, ktoré slúžia ako nárazový povrch striel, sa pri skúške ťahom oddelili pomerne malou silou. Ak nie je prísavka k strele riadne pripevnená, možno predpokladať, že počas bežného a predvídateľného používania deťmi sa ľahko uvoľní. Vzhľadom na to, že deti berú prísavky často do úst, aby ich pred prisatím na povrch navlhčili, hrozí riziko, že uvoľnená prísavka ostane v ústach a môže zablokovať dýchacie cesty a spôsobiť udusenie.

Opatrenia na ochranu trhu:

Šetrením bolo zistené, že predaj predmetnej nebezpečnej hračky spotrebiteľovi nebol v kontrolovanej PJ realizovaný. Predávajúcemu boli uložené záväzné pokyny nepredávať nebezpečný výrobok a šetrenie ďalej pokračuje až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie tohto nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

policajná%20súprava%20-%20a)

policajná%20súprava%20-%20b)