SOI /Informácie pre verejnosť /Oznámenie o neplatnosti služobného preukazu SOI

Oznámenie o neplatnosti služobného preukazu SOI

Kategória: Informácie pre verejnosť
Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že dňa 04. 08. 2017 nahlásil zamestnanec SOI stratu preukazu SOI č. 064, vydaného dňa 21. 02. 2017. Preukaz sa dňom 04. 08. 2017 stal neplatným.

Späť na Informácie pre verejnosť
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.