SOI /Pracovné ponuky /Výberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

Najnovšie ponuky:

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejňované prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.