SOI Nebezpečné výrobkyJednotný trh EÚ - systém RAPEX

Jednotný trh EÚ - systém RAPEX

Európska komisia prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií RAPEX, ustanoveného čl. 12 smernice 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, dostáva každý deň od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP upozornenia o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na ich trhoch. V upozorneniach sa uvádzajú informácie o druhu zistených výrobkov, rizikách, ktoré tieto výrobky predstavujú, ako aj opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť ich uvádzaniu na trh alebo ich uvádzanie obmedziť. 

Týždenné správy s upozorneniami o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zverejňuje Európska komisia na webovom sídle Safety Gate, ktoré je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ: 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=sk

Vyhľadávanie upozornení podľa zvolených kritérií na webovom sídle Safety Gate:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=sk