SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVianočné osvetlenie adristar modely: ST01-20 LED-GC, ST 01-20 LED-GW, ST 15-100 LED-GB

Vianočné osvetlenie adristar modely: ST01-20 LED-GC, ST 01-20 LED-GW, ST 15-100 LED-GB

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 3. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR boli v ponuke pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o nasledovné výrobky:
Vianočné osvetlenie adristar modely:
ST01-20 LED-GC,
ST01-20 LED-GW,
ST15-100 LED-GB

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobkov:

Svetelné reťazce s 20 a 100 LED žiarovkami v zelenom prevedení. Reťazce obsahujú zariadenie na prepínanie režimov svietenia. Označenie CE sa nachádza aj na výrobku, aj na v papierovom obale, v ktorom sú reťazce balené. Súčasťou balenia je návod na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidiel je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelné reťazce majú ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov nedostatočnou dĺžkou kábla medzi vidlicou a prvou objímkou, nedostatočnou odolnosťou voči vode, nedostatočnou ochranou proti účinkom plameňa a zapáleniu.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetných výrobkov. Súčasne jej uložila povinnosť stiahnuť výrobky z trhu a informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vianocne_osvetlenie_adristar_1

nv_vianocne_osvetlenie_adristar_2