SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTlakový hrniec TORO 270478 6L, model DSS 2206

Tlakový hrniec TORO 270478 6L, model DSS 2206

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 27. 5. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Tlakový hrniec TORO 270478 6L, model DSS 2206

Pôvod: Čína.

Popis:

Nerezový tlakový hrniec s objemom 6 l s označením TORO Victoria 270478, model DSS 2206. Výrobok je zabalený v kartónovej krabici s uvedením EAN kódu: 8591177089469. K výrobku je priložený návod na použitie v štátnom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poranenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri manipulácii s regulátorom tlaku uvoľnená horúca para uniká šikmo nahor a môže zasiahnuť spotrebiteľa a poraniť ho.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanému subjektu uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku, nariadila stiahnutie výrobku z trhu a povinnosť informovať o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_tlakovy_hrniec_toro