SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTextilná húsenica

Textilná húsenica

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 29. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Textilná húsenica

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka s mäkkou výplňou v podobe rôznofarebnej húsenice s prilepenými plastovými očami. Výrobok sa predáva bez obalu. Na etikete prilepenej na papierovom kruhu, ktorý je k hračke pripevnený, je uvedený EAN: 69020171229335 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelilo plastové oko, ktoré úplne zapadlo do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_textilna_husenica1

nv_textilna_husenica2