SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTextilná bábika MASKOTKI PLUSZOWE DEEF

Textilná bábika MASKOTKI PLUSZOWE DEEF

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Textilná bábika MASKOTKI PLUSZOWE DEEF

Pôvod:

Čína

Popis:

Textilná bábika s mäkkou výplňou a vlasmi zapletenými do vrkočov. Bábika je oblečená do šiat so vzorom kvetov a na hlave má farebný klobúk. Na všitej etikete je uvedené číslo modelu: BRG 2727 a označenie CE. Na papierovej etikete pripevnenej k výrobku je uvedený EAN: 5901500227278.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Hračka nespĺňa požiadavky na pevnosť švov a dieťa sa tak môže dostať k výplňovému materiálu hračky. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_textilná bábika maskotki pluszowe deef