SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTextilná bábika BUMI

Textilná bábika BUMI

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Textilná bábika BUMI

Pôvod:

neuvedené

Popis:

Textilná bábika oblečená do šiat so vzorom kvetov s fialovým lemom, golierom a fialovými topánkami. Telo bábiky je vyhotovené z textilu béžovej farby a jej vlasy sú zo žltého vlákna. Na jednej z etikiet pripevnených k hračke je uvedené označenie N: 847240 a EAN: 5996524054368. Na všitej etikete je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelila časť suchého zipsu, ktorá úplne zapadla do valca na malé časti. Zároveň hračka nespĺňa požiadavky na pevnosť švov a dieťa sa tak môže dostať k výplňovému materiálu hračky. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_textilná bábika bumi