SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTextilná bábika BABY Rose

Textilná bábika BABY Rose

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Textilná bábika BABY Rose

Pôvod:

Holandsko

Popis:

Textilná bábika oblečená do šiat ružovej farby s pásikavým lemovaním, ružovým golierom a ružovo – bielymi topánkami. Telo bábiky je vyhotovené z textilu béžovej farby a jej vlasy sú zo svetlohnedého vlákna. Na jednej z etikiet pripevnených k hračke je uvedené označenie Item Nr.: 27540 a EAN: 8711866275403. Na všitej etikete je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelila časť spojovacieho materiálu/ lepidla z vlasov bábiky, ktorá úplne zapadla do valca na malé časti. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanému subjektu uložila opatrenie na zákaz predaja a ďalšej distribúcie predmetnej hračky. Kontrolovanej osobe ďalej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.  

nv_textilná bábika baby rose