SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvietiaca tyčinka

Svietiaca tyčinka

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Svietiaca tyčinka

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová svietiaca tyčinka na gombíkové batérie, ktoré sú súčasťou balenia a sú umiestnené v rukoväti hračky. Výrobok je dostupný v rôznych farebných vyhotoveniach. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom plastovom obale. Na papierovej etikete, prilepenej na obale, je uvedené označenie CE, označenie TK80101H12A a EAN kód: 6958312561204.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky musia mať kryty primeranú mechanickú pevnosť. Pri skúške, kedy sa hračka pevne podoprie a vykoná sa 6 úderov s energiou 0,7 J na predpokladané slabé miesto hračky, sa zistilo, že pri údere na bočnú časť krytu priestoru na batérie sa kryt rozdelil na polovice a batérie sa tak stali pre dieťa prístupnými.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_svietiaca_tycinka1

nv_svietiaca_tycinka2