SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelné reťazce Adristar, 4 modely

Svetelné reťazce Adristar, 4 modely

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 18. 12. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že spoločnosť MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov ponúkala v predajni MERKURY MARKET, Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o nasledovné výrobky:  

Svetelné reťazce Adristar modely:

AP4M-26LED-RGB-B2,
AP4M-26LED-RGB-XT,
AP4M-26LED-RGB-S2,
AP4M-26LED-RGB-CD

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobkov:

Svetelné reťazce bielej farby s 26 LED žiarovkami v rozličných tvaroch ako zvončeky, dáždniky, hviezdice a vianočné stromčeky. Reťazce sú opatrené návlečkou, na ktorej je uvedený výrobca, typové označenie ako aj technické parametre. Označenie CE sa nachádza priamo na výrobku aj na kartónovom obale, v ktorom sú reťazce balené. Súčasťou balenia je návod na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidiel je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelné reťazce majú ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča a nedostatočnú dĺžku kábla medzi vidlicou a prvou objímkou.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečných výrobkov na trhu, nariadila ich stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

AP4M-26LED-RGB-B2

20191113_132634

20191113_132638

20191113_132648

20191113_132712

20191113_132724

20191113_132745

 

 

 

 

AP4M-26LED-RGB-XT

20191113_132818  20191113_132823

20191113_132829   20191113_132849

20191113_132914   20191113_132921

 AP4M-26LED-RGB-S2

20191113_132311  20191113_132324

20191113_13233420191113_132448

20191113_132542  20191113_132608

AP4M-26LED-RGB-CD

20191113_133026   20191113_133034

20191113_133043   20191113_133056

20191113_133110   20191113_133130