SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSušič na vlasy Hair Majesty model HM-5026

Sušič na vlasy Hair Majesty model HM-5026

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 3. 2019


Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Sušič na vlasy Hair Majesty model HM-5026

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
Sušič na vlasy čiernej farby s možnosťou nastavenia rýchlostí a teploty. Sušič je vybavený sklopnou rukoväťou. Štítok obsahujúci technické údaje sa nachádza na spodnej strane výrobku. Výrobok je označený označením CE. Výrobok je balený v kartónovom obale spolu s návodom na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru

Príčiny nebezpečnosti:
Spotrebič nie je konštruovaný tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru alebo mechanickému poškodeniu, ktoré môže viesť k zhoršeniu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom ako dôsledok abnormálnej prevádzky. Počas skúšky sa plastová časť pre prívod vzduchu roztavila a dostala do vinutia motora, ktorý sa následne vznietil.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku a jeho stiahnutie z trhu. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok 1 – Sušič na vlasy Hair Majesty model HM-5026 

nv_hair majesty model hm-5026_1 

 

 Obrázok 2 – Pohľad na identifikačné údaje na výrobku

 nv_hair majesty model hm-5026_2 

 Obrázok 3 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

nv_hair majesty model hm-5026_3