SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSliz BARREL-O-SLIME

Sliz BARREL-O-SLIME

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 1. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Sliz BARREL-O-SLIME

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Priesvitný – bezfarebný sliz sa predáva zabalený v plastovej nádobke v tvare valca obaleného priesvitnou fóliou. Na vrchu nádobky je uvedený názov výrobku BARREL-O-SLIME a po bokoch je šesťkrát uvedené CAUTION. Na papierovom štítku, prilepenom na výrobku, je uvedený Identifikačný kód: 00311786, EAN kód: 8592190117863 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V materiáli, z ktorého je hračka vyhotovená, bol zistený nadlimitný obsah bóru.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa, kontrolovaný subjekt predložil dokumentáciu o vrátení zostávajúcich zásob výrobku dodávateľovi so sídlom v Českej republike. SOI kontrolovanému subjektu uložila opatrenie na zákaz predaja a ďalšej distribúcie predmetnej hračky. Kontrolovanej osobe ďalej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_sliz_barrel-o-slime1

nv_sliz_barrel-o-slime2

nv_sliz_barrel-o-slime3