SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSet na kúpanie BATHING PARADISE

Set na kúpanie BATHING PARADISE

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 18. 11. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Set na kúpanie BATHING PARADISE

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová vanička, v ktorej sú umiestnené tri pískacie hračky z mäkčeného plastu (žltá kačička, červená korytnačka so zeleným pancierom a modrá veľryba), štyri plastové formičky v tvare kraba, hviezdice, ryby, žaby a žlté perforované sitko s paličkou z tvrdého plastu. Hračka sa predáva zabalená v priesvitnom plastovom obale, ktorý je zakončený papierovou etiketou. Na papierovej etikete je uvedený číselný údaj NO. 988C a označenie CE. Na dolepenom štítku od dovozcu je uvedený ITEM NO: ZY-17322 a EAN: 6912080173229.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je vyhotovená červená korytnačka, modrá veľryba a žltá kačička, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

bathing_paradise1

bathing_paradise2