SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSET Detská bábika Focus Girl Wild

SET Detská bábika Focus Girl Wild

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

SET Detská bábika Focus Girl Wild

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Výrobok sa predáva ako set plastovej bábiky, detského kočíka a bábätka, fľašky na mlieko, klobúka a 2 ks tenisových rakiet ružovej farby. Výrobok sa predáva zabalený v priehľadnom plastovom blistri. Na obale je uvedený údaj NO: 888 a na papierovej etikete, prilepenej na zadnej strane obalu, je uvedené označenie CE a EAN kód: 0000000004413.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_set_detska_babika_focus_girl_wild1

nv_set_detska_babika_focus_girl_wild2