SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRRučný mixér SCARLETT typ SC-HM40S05

Ručný mixér SCARLETT typ SC-HM40S05

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 21. 3. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Ručný mixér SCARLETT typ SC-HM40S05

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

Ručný mixér bielo-zelenej farby so siedmimi rýchlosťami šľahania. Štítok obsahujúci technické údaje sa nachádza na spodnej strane výrobku. Výrobok je označený označením CE. Výrobok je balený v kartónovom obale spolu s dvomi metličkami a návodom na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Spotrebič (triedy ochrany II) má ochranu proti úrazu elektrickým prúdom riešenú len základnou izoláciou. Spotrebič je konštruovaný tak, že spotrebiteľ môže prísť do kontaktu s touto izoláciou.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku a jeho stiahnutie z trhu. Súčasne jej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok 1 – Ručný mixér SCARLETT typ SC-HM40S05

 rucny_mixer_scarlett1

Obrázok 2 – Pohľad na identifikačné údaje na výrobku

rucny_mixer_scarlett2 

Obrázok 3 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

rucny_mixer_scarlett3