SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRRučný mixér Professor typ CZ-602

Ručný mixér Professor typ CZ-602

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 2. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Ručný mixér Professor typ CZ-602

Pôvod: Česká republika

Identifikácia výrobku:
Ručný mixér bielej farby s piatimi rýchlosťami šľahania. Štítok obsahujúci technické údaje (obrázok č. 2) sa nachádza na spodnej strane výrobku. Výrobok je označený označením CE. Výrobok je balený v kartónovom obale a je sprevádzaný návodom na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Spotrebič nemá dostatočnú mechanickú pevnosť a nie je konštruovaný tak, aby odolal zaobchádzaniu, aké možno očakávať pri bežnom používaní – možný prístup k živým častiam.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetných výrobkov a ich stiahnutie z trhu. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok 1 – Ručný mixér Professor typ CZ-602

mixér1
Obrázok 2 – Pohľad na identifikačné údaje na výrobku

mixér2
Obrázok 3 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

mixér3