SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový vlk, EAN: 40290696322188

Plyšový vlk, EAN: 40290696322188

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový vlk, EAN: 40290696322188

Pôvod:

Made in China (neuvedené)

Popis:

Plyšová hračka v podobe vlka v bielo – šedo – hnedej kombinácii. Hračka má oči a nos vyrobené z plastu a okolo krku má uviazanú textilnú šnúrku s bielym plastovým príveskom v tvare kruhu s nápisom OptraWolf z jednej strany a ivoclar vivadent® z druhej strany. Na nalepenej etikete je uvedený nasledujúci údaj: EAN kód: 4029069632188. Na všitej etikete sa nachádza označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky sa pri skúške ľahko oddelila textilná šnúrka s príveskom, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

plysovy_vlk