SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový PIKACHU

Plyšový PIKACHU

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový PIKACHU

Pôvod: Made in China (na papierovej etikete)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka v podobe rozprávkovej postavy PIKACHU. Hračka má vyšité oči, nos, ústa a líca a na vrchnej časti hlavy je pomocou šnúrky pripevnená prísavka. Na papierovej visačke sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, REF 39384, EAN kód: 5 901680393 848 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Pri skúšaní sa z hračky oddelila malá časť, a to silou menšou ako 90 N (prísavka), pričom oddelená časť úplne zapadne do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa v počte 3 ks. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_plysovy_pikachu