SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový pes, Item NO: SPC 181641 H40A

Plyšový pes, Item NO: SPC 181641 H40A

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový pes, ITEM NO: SPC 181641 H40A

Pôvod:

Made in China (na papierovej etikete)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako mäkká plyšová hračka v podobe psa. Pes je žltej farby s klobúčikom červenej farby s bielymi bodkami a na vrchu hlavy má pomocou textilnej šnúrky pripevnenú prísavku. Na papierovej etikete sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, ITEM NO: SPC 181641 H40A, EAN kód: 9777661816417 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelili obe oči, nos a prísavka so šnúrkou, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti. Zároveň hračka nevyhovela v skúške pevnosti švov, pretože bolo možné medzi poťahový materiál na zadnej strane hlavy vložiť skúšobnú sondu, simulujúcu možnosť dieťaťa dostať sa k výplňovému materiálu hračky.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí malých častí resp. výplňového materiálu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

plysovy_pes