SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový medvedík A-20089

Plyšový medvedík A-20089

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový medvedík A-20089

Pôvod: Čína (na obale papierového štítku)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka v podobe medveďa svetlohnedej farby s očami a nosom z čierneho plastu. Na vrchnej časti hlavy je pomocou šnúrky pripevnená prísavka. Medvedík má oblečený modrý svetrík. Na papierovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, identifikačné číslo výrobku : A-20089, EAN kód: 6 956520 200892 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Pri skúšaní sa z hračky oddelili malé časti, a to silou menšou ako 90 N (nos, obe oči a prísavka), pričom všetky oddelené časti úplne zapadnú do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa v počte 9 ks. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_plysovy_medvedik_a-20089