SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový medveď s mašľou, Item NO: MH 173498

Plyšový medveď s mašľou, Item NO: MH 173498

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový medveď s mašľou, ITEM NO: MH 173498

Pôvod:

Made in China (na prilepenom štítku)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka v podobe medvedíka. Medvedík je fialovej farby s mašľou okolo krku a na vrchu hlavy má pomocou textilnej šnúrky pripevnenú prísavku. Na prilepenom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, ITEM NO: MH 173498, EAN kód: 8418811734984 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelili obe oči a prísavka so šnúrkou, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí malých častí, ktoré sa z hračky oddelili (oči, prísavka).

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

plysovy_medved_fialovy