SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová mačka Timmy Time©

Plyšová mačka Timmy Time©

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 26. 8. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová mačka Timmy Time©

Pôvod: Čína

Popis:

Plyšová hračka s mäkkou výplňou v podobe mačky oranžovej farby. Hračka má plastové oči a nos a na vrchu hlavy má pripevnenú textilnú šnúrku. Na papierovej etikete pripevnenej k výrobku je uvedené označenie N: 81684, EAN: 5901500227278 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Hračka nespĺňa požiadavky na pevnosť švov a dieťa sa tak môže dostať k výplňovému materiálu hračky.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

Pri došetrení hračky inšpektori SOI zistili, že kontrolovaný subjekt zrušil svoju prevádzkovú jednotku a naďalej nesídli na uvedenej adrese a na zasielané písomné výzvy orgánu dohľadu nereagoval a neposkytol súčinnosť pri šetrení nebezpečného výrobku. Z uvedeného dôvodu nebolo možné zo strany orgánu dohľadu prijať opatrenia na ochranu trhu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_plysova_macka_timmy_time©