SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová hračka Yoo Hoo™ & Friends, Aurora®, Item # 70023-7

Plyšová hračka Yoo Hoo™ & Friends, Aurora®, Item # 70023-7

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová hračka YOO HOO™ & FRIENDS, AURORA®, Item # 70023-7

Pôvod:

Made in China (na obale)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka v podobe zvieratka. Hračka má na vrchnej časti hlavy pomocou šnúrky pripevnenú prísavku. Na papierovej visačke sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, Item # 70023-7, EAN kód: 092943700239. Na všitej etikete sa nachádza označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelila prísavka, ktorá úplne zapadla do valca na malé časti. Zároveň hračka nevyhovela v skúške pevnosti švov, pretože ešte pred skúškami bolo možné medzi poťahový materiál na ľavom líci hračky vložiť skúšobnú sondu, simulujúcu možnosť dieťaťa dostať sa k výplňovému materiálu hračky.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí prísavky resp. výplňového materiálu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa v počte 15 ks. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne jej uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

SOI v rámci šetrenia výrobku kontaktovala hospodársky subjekt uvedený na jeho obale a zistila, že daný subjekt nie je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR. Šetrením sa preukázalo, že ide o falzifikát výrobku od značky YOO HOO™ & FRIENDS, AURORA® so sídlom vo Veľkej Británii.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

 plysova_hracka_yoo hoo