SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová hračka NINJA bojovník

Plyšová hračka NINJA bojovník

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová hračka NINJA bojovník

Pôvod:

Čína

Popis:

Mäkká plyšová hračka, ktorá znázorňuje ninja bojovníka tmavomodrej farby so žltou tvárou s vyšitými očami a obočím. Hračka má na vrchnej časti pomocou textilnej šnúrky pripevnenú prísavku a k ruke má pripevnenú textilnú časť znázorňujúcu zbraň. Na jednej z etikiet pripevnených k hračke je uvedené označenie ITEM NO: T-196 a EAN: 8590369321646. Na všitej etikete je umiestnené LIHUA™ a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelila prísavka.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_plyšová hračka ninja bojovník_c