SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová hračka (bez označenia obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu)

Plyšová hračka (bez označenia obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová hračka (bez označenia obchodnou značkou alebo ochrannou známkou výrobcu)

Pôvod:

Made in China (na papierovej etikete).

Popis:

Hračka je vyhotovená ako mäkká plyšová hračka v podobe zajaca. Zajac oblečený do farebných šiat je svetložltej farby a na vrchu hlavy má pomocou textilnej šnúrky pripevnenú prísavku. Na papierovej etikete sú uvedené nasledujúce údaje: A.20096, EAN kód: 6956520200960 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelila prísavka so šnúrkou, ktorá úplne prešla šablónou E. Táto skúška simuluje nebezpečenstvo súvisiace s prísavkami, ktoré nezapadnú do valca na malé časti, ale môžu vojsť do dýchacích ciest a zablokovať ich v zadnej časti úst a v hornom hrdle. Zároveň hračka nevyhovela v skúške pevnosti švov, pretože bolo možné medzi poťahový materiál na zadnej strane hlavy vložiť skúšobnú sondu, simulujúcu možnosť dieťaťa dostať sa k výplňovému materiálu hračky.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí malých častí resp. výplňového materiálu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz sprístupňovania hračky na trh a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_plysova_hracka