SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“

Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 17. 1. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“

Pôvod:

MADE IN CHINA (na obale).

Popis:

Plastová hračka v tvare mobilného telefónu. Hračka má svetlomodrú farbu a na jej prednej strane je umiestnené malé zrkadielko a tlačidlá, po stlačení ktorých vydáva hračka rôzne zvuky. Na jej prednej strane je nalepený farebný obrázok s vyobrazením žirafy, slonov, zebry a ďalších zvieratiek. Na obale na prilepenom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045 a EAN kód: 8584156143863. Na samostatnom štítku je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko poškodenia sluchu.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je svojím vyhotovením zaradená do kategórie hračiek, ktoré sa prikladajú tesne k uchu, pričom hladina akustického tlaku, určená v príslušných technických normách, nesmie byť prekročená.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko dočasného poškodenia sluchu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovaný subjekt po prvej kontrole dobrovoľne stiahol hračku v počte 5 ks z predaja. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať, nepredávať nebezpečné výrobky a zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu.

Pri šetrení sa zistilo, že ani jeden kus predmetnej hračky nebol predaný spotrebiteľovi, a preto nebolo kontrolovanému subjektu uložené opatrenie, aby zabezpečil informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Predmetný výrobok sa na trhu môže nachádzať v ponuke aj u iných predajcov, a preto Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

mobil_xiewei_toys