SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová hračka s batériami - Svietiaci náramok "LED FLASHING BRACELET" Model YW-128

Plastová hračka s batériami - Svietiaci náramok "LED FLASHING BRACELET" Model YW-128

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová hračka s batériami – svietiaci náramok „LED FLASHING BRACELET“ Model YW-128

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová hračka – svietiaci náramok na gombíkové batérie. Výrobok sa predáva zalisovaný do priesvitného plastového obalu na papierovej podložke. Na papierovej podložke je uvedené označenie výrobku modelom: YW – 128, EAN kód: 8590756977241 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, gombíkové batérie a batérie typu R1 nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja s výnimkou, keď kryt priestoru je možné otvoriť najmenej dvoma súčasnými, od seba nezávislými pohybmi. V hračke sú použité 3 ks gombíkových batérií typu R1. Skúšaním sa zistilo, že kryt hračky nemá primeranú mechanickú pevnosť. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu, informovať všetkých svojich odberateľov o nebezpečnom výrobku a jeho stiahnutí z trhu a zároveň informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_svietiaci_naramok