SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová hojdačka KBT, model: Trix

Plastová hojdačka KBT, model: Trix

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová hojdačka KBT, model: Trix

Pôvod: Belgicko (na obale výrobku)

Popis:

Hojdačka je vyhotovená z plastových dielov v podobe medveďa - sedačka, opierka chrbta s popruhom okolo pása aj ochranným dielom v tvare T. Závesné prostriedky sú laná z plastových vlákien a závesné spájacie články sú kovové krúžky. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom plastovom obale. Na papierovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, EAN kód: 5 413050000 534 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko poranení.

Príčina nebezpečnosti:

Hojdačka je vyhotovená tak, že závesné prostriedky sú na sedačku prichytené pomocou 4 uzlov v každom rohu v spodnej časti sedačky. Tieto uzly sú vyhotovené tak, že laná sú zalepené do uzlov, pričom spôsob ich zalepenia je taký, že je možné ich ručne rozmontovať. Takýto spôsob prichytenia však z bezpečnostných dôvodov nie je povolený.

Berúc do úvahy bežné použitie výrobku, môže dôjsť k rozuzleniu uzlov a následnému pádu dieťaťa z hojdačky, kedy môže dieťa utrpieť rôzne poranenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Zostávajúcich 6 ks výrobkov bolo po odbere vzoriek umiestnených v skladových priestoroch kontrolovaného subjektu a následne boli vrátené dodávateľovi. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_plastova_hojdacka_kbt_model_trix1

nv_plastova_hojdacka_kbt_model_trix2