SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová bábika Beauty Sea Journey NO. 506

Plastová bábika Beauty Sea Journey NO. 506

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová bábika „Beauty Sea Journey“ NO. 506

Pôvod:

Made in China (na prednej strane obalu)

Popis:

Plastová bábika morská panna s dlhými blond vlasmi a modrými prúžkami v šatách ružovej farby s doplnkami (morský koník, hviezdica, delfín a chobotnica). Hračka je zalisovaná na papierovom kartóne pod priesvitným blistrom. Na prednej strane obalu sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, krajina pôvodu, identifikačné číslo hračky NO. 506 a označenie CE. Na prilepenom štítku sú ďalej uvedené údaje: Bábika N: 122172, číslo modelu: 506-1-4 a EAN kód: 8585030122172.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovený chvost morskej panny, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

beauty_sea_journey_no

beauty_sea_journey_no