SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPištoľ so šípkami s gumenou prísavkou Soft Bullet Gun NO. 0619

Pištoľ so šípkami s gumenou prísavkou Soft Bullet Gun NO. 0619

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Pištoľ so šípkami s gumenou prísavkou SOFT BULLET GUN NO. 0619

Pôvod:

Made in China (na zadnej strane obalu)

Popis:

Plastová pištoľ v tvare autíčka so šípkami s gumenou prísavkou. Hračka je zalisovaná na papierovom kartóne pod priesvitným blistrom. Súčasťou balenia sú aj tri projektily v tvare šípok s gumenými prísavkami. Na kartónovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, krajina pôvodu, identifikačné číslo hračky NO. 0619 a označenie CE. Na prilepenom štítku sú ďalej uvedené údaje: Product numer: NGHC035979 a EAN kód: 6 991200 3597 98.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N, pričom ich rozmer je taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu E. Podľa technických požiadaviek musia mať projektily s prísavkami predpísané rozmery, pričom prísavky by mali byť veľké, respektíve silno pripevnené, aby ich bolo možné vybrať v prípade, keď prísavka zablokuje dýchacie cesty. Zároveň na hračke chýbajú bezpečnostné upozornenia: „Upozornenie na nebezpečenstvá pri používaní iných striel ako tých, ktoré dodáva alebo odporúča výrobca na obale hračky“ a upozornenie „Nemieriť na oči alebo tvár“, keďže predmetná hračka je schopná vystreliť strelu s kinetickou energiou 0,2525 J.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest prísavkou a v určitých prípadoch aj poranenie očí v dôsledku nesprávneho používania hračky.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanému subjektu uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

pistol_soft_bullet_gun