SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPištoľ Combat Gun 3, DF - 9218B

Pištoľ Combat Gun 3, DF - 9218B

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Pištoľ COMBAT GUN 3, DF – 9218B

Pôvod:

Made in China (na obale)

Popis:

Hračka – pištoľ z tvrdého plastu čiernej farby, ktorý operuje na batérie, ktoré sú umiestnené v jej rukoväti. V zameriavači je umiestnená LED žiarovka a výrobok pri používaní vydáva zvuk. Súčasťou výrobku sú aj: statív, bodák a náboje. Výrobok sa predáva zabalený do krabice. Priamo na krabici sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, identifikačné číslo hračky DF – 9218B, krajina pôvodu a označenie CE. Na prilepenej papierovej etikete sa nachádza identifikačný údaj N: 152537, číslo modelu: 9218 a EAN kód: 8584156152537.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko poškodenia sluchu.

Príčina nebezpečnosti:

Pri hračkách prikladaných tesne k uchu expozície 1 nesmie časovo-priemerovaná hladina A akustického tlaku LpA meraná vo voľnom zvukovom poli prekročiť hodnotu 60 dB. V prípade vyššie uvedenej hračky bola povolená hladina prekročená o viac ako 20 dB.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže u dieťaťa hroziť dočasná strata, či poškodenie sluchu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

pistol_combat_gun3 df9218b-1

pistol_combat_gun3 df9218b-2