SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRLED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light

LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 3. 1. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

LED reflektorové svietidlo s označením na balení LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light s rozmermi 110 x 25 x 90 mm bez označenia údaju o výrobcovi. Na zadnej strane výrobku sa nachádza držiak a štítok s identifikačnými (technickými) údajmi. Výrobok je balený v zeleno-bielom kartónovom obale.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ochrany proti prieniku vody do svietidla (na svietidle IP65) sa voda dostala k elektrickým častiam svietidla.

Opatrenia na ochranu trhu:

Slovenská obchodná inšpekcia nariadila kontrolovanej osobe stiahnuť predmetný výrobok z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení vyššie uvedeného výrobku predávajúcemu právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

 led_multicipovy_reflektor1

Obrázok 1: LED multičipový reflektor TRIXLINE 10 W, model: TR LED flood light    

 led_multicipovy_reflektor2

Obrázok 2: Pohľad na identifikačné údaje

 led_multicipovy_reflektor3

Obrázok 3: Pohľad na spotrebiteľské balenie