SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRLaserový depilátor Benus CW-808

Laserový depilátor Benus CW-808

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 7. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Laserový depilátor Benus CW-808

Pôvod:

Južná Kórea.

Popis:

Laserový depilátor slúži na odstraňovanie chĺpkov/vlasov, a to prostredníctvom emitovaného laserového žiarenia. Laserový depilátor je zabalený v krabici, na ktorej sú uvedené nasledujúce údaje: „Benus CW-808 Personal Laser Hair Remover System“. Výrobok pozostáva z laserového depilátora, návodu na použitie a adaptéru.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poškodenia zraku.

Príčina nebezpečnosti:

Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením, z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Vzhľadom na pozíciu kontrolovaného subjektu v distribučnom reťazci mu bolo uložené opatrenie na stiahnutie predmetného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento nebezpečný výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

nv_laserovy_depilator_benus1

nv_laserovy_depilator_benus2

nv_laserovy_depilator_benus3

nv_laserovy_depilator_benus4