SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRHračka - zvukový volant na batérie TOYS

Hračka - zvukový volant na batérie TOYS

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 11. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Hračka – zvukový volant na batérie TOYS

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová hračka – zvukový volant na batérie TOYS modrej farby so 4 ružovými bodmi, uprostred volantu je vyobrazené zvieratko v podobe mačky žltej farby. Pod obrázkom zvieratka sú na volante umiestnené biele tlačidlá od čísla 1 po 4. V zadnej časti hračky je umiestnený priestor na vkladanie batérií. Hračka sa predáva zabalená v priehľadnom plastovom obale. Priamo na výrobku na kryte pre batérie je uvedený identifikačný údaj NO: J9086. Na papierovom štítku prilepenom na obale je uvedené číslo výrobku: STGR 184140, EAN: 5902388604021 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, batérie v hračkách pre deti do 3 rokov nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja, ak bezpečnosť krytu nie je primeraná.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_zvukovy_volant_na_baterie1

nv_zvukovy_volant_na_baterie2