SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRGitara FUNNY MUSICIAN™

Gitara FUNNY MUSICIAN™

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 24. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Gitara „FUNNY MUSICIAN™“

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová gitara „FUNNY MUSICIAN™“, veľká 40 cm, zeleno – oranžovej farby so žlto – zeleným popruhom. Gitara má namiesto strún tlačidlá vo forme farebných mašličiek a na spodnej časti gitary je vyobrazená biela mačka, ktorá hrá na gitaru. Hračka je napájaná 3 ks tužkových batérií typu AA. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom platovom obale, ktorý je zopnutý papierovou sponou. Na samotnou výrobku je uvedené artiklové číslo NO: 318-11.Na papierovom štítku prilepenom na obale je uvedené označenie CE, ITEM NO: 43111 a čiarový kód: 7 521890 431116.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, batérie v hračkách pre deti do 3 rokov nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja, ak bezpečnosť krytu nie je primeraná.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_gitara_funny_musician™1

nv_gitara_funny_musician™2