SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRFarebná hlina, ITEM NO: 62563

Farebná hlina, ITEM NO: 62563

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 1. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Farebná hlina

Pôvod:

neuvedené.

Popis:

Farebná hlina – modelovacia hmota pre deti sa predáva zabalená v priehľadnom plastovom obale. Balenie obsahuje 12 ks farebnej hliny, pričom každá je ešte zvlášť zabalená v priehľadom sáčku a 3 ks plastových náradí na modelovanie. Na jednej z etikiet, prilepených na obale, je uvedený Item NO: 62563, EAN: 8588588625638 a označenie CE. Na druhej etikete, prilepenej na obale, sú uvedené označenia: GB6675.1-2014, GB6675.2-2014, GB6675.3-2014 a GB6675.4-2014.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V materiáli, z ktorého je hračka vyhotovená, bol zistený nadlimitný obsah bóru.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa, z toho dôvodu nebolo inšpektormi SOI uložené opatrenie na zákaz predaja predmetného výrobku. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_farebna_hlina, item no 62563-1

nv_farebna_hlina, item no 62563-2