SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDrevené puzzle - Krava

Drevené puzzle - Krava

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 12. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Drevené puzzle - Krava

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka je vyhotovená zo 7 rôznofarebných drevených dielov v tvare kravy. Tieto diely sú uložené na drevenej preglejke v tvare štvorca. Na papierovom štítku, prilepenom k výrobku, je uvedený ITEM NO: 62685, EAN: 8588588626857 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Diely v tvare uší a chvosta sú malé diely, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

drevene_puzzle_krava1

drevene_puzzle_krava2