SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDrevená skladačka NO: ST-009

Drevená skladačka NO: ST-009

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 29. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Drevená skladačka

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka je zložená z bukovej preglejkovej základne, v ktorej je vložených 18 ks rôznofarebných drevených dielov. Výrobok sa predáva zabalený do priehľadnej fólie. Na papierovej etikete prilepenej na obale je uvedené číselné označenie NO: ST-009, č. 130129, EAN: 6902001301299 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti, pričom z uvedenej hračky diely v tvare kvádra, tretinového výseku kruhu, malého a veľkého trojuholníka úplne zapadli do valca na malé časti. Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre tieto deti riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_drevena_skladacka1

nv_drevena_skladacka2