SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDievčenské šaty pink Girls

Dievčenské šaty pink Girls

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 6. 2. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Dievčenské šaty pink Girls

Krajina pôvodu: Turecko.

Popis výrobku:

Dievčenské šaty s opaskom, na ktorom sa nachádza kvetinová aplikácia pripevnená dvomi zatváracími špendlíkmi. V okolí krku sú všité rôzne farebné kombinácie drahých kameňov.

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ťahom sa z dievčenských šiat oddelili kvety a jednotlivé farebné kamienky. Tieto jednotlivé kvety a farebné kamienky úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú kvety a farebné kamienky riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe boli uložené záväzné pokyny nepredávať nebezpečný výrobok, stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu, informovať spotrebiteľa o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať a odstránili z dosahu detí.

Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

dievcenske_saty_pink_girls1

dievcenske_saty_pink_girls2

dievcenske_saty_pink_girls3

dievcenske_saty_pink_girls4