SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetský zadržiavací systém Coto Baby Jazz

Detský zadržiavací systém Coto Baby Jazz

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 2. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detský zadržiavací systém Coto Baby Jazz

Výrobca: Ningbo ABYY Car Accessories CO., Ltd - Čína

Dovozca: Coto Baby Sp. z o.o. - Poľsko

Identifikácia výrobku: Obchodná značka na výrobku - Coto Baby typ - Jazz
Detský zadržiavací systém (autosedačka)

Homologizačná značka: E13 - 045048

Popis výrobku:

Detský zadržiavací systém (ďalej len „DZS“) Coto Baby Jazz pre hmotnostnú skupinu I – III (9 kg - 36 kg), univerzálnej kategórie, ktorý má plastovú škrupinu s látkovým čalúnením a vyšitým nápisom Coto Baby Jazz. Určený deťom o hmotnosti od 9 do 36 kg. DZS má otvory ramenných pásov v troch výškach a centrálny zámok s päťbodovým systémom uchytenia, tlačidlo regulácie pásov s napínačom ramenných pásov a nastaviteľnou opierkou hlavy.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poranenia hlavy a krčnej chrbtice dieťaťa. Riziko udusenia dieťaťa a riziko popálenia po nehode.

Príčiny nebezpečnosti:

Poruchou plastového rámu DZS pri dynamickej skúške došlo k prekročeniu limitu posunutia hlavy figuríny v smere dopredu, v dôsledku čoho by takýto posun v reálnom prípade mohol byť príčinou nárazu a poranenia hlavy dieťaťa alebo krčnej chrbtice. Po dynamickej skúške došlo k prekročeniu limitu otváracej sily zámku. Tento nedostatok by mohol mať negatívny vplyv na vyprostenie dieťaťa z interiéru vozidla po nehode.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanej osobe bolo uložené opatrenie: zákaz dodávky a predaja, stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

ObrázokDetský zadržiavací systém (detská autosedačka) Coto Baby Jazz

nv_coto_baby_jazz1 

nv_coto_baby_jazz2 

 

nv_coto_baby_jazz3

nv_coto_baby_jazz4