SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetské tričko FAVORIMO®

Detské tričko FAVORIMO®

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 3. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detské tričko FAVORIMO®

Krajina pôvodu: Turecko.

Popis výrobku:

Dievčenské tričko ružovej farby značky FAVORIMO®. Na prednej časti detského trička sa nachádza všitá aplikácia, na ktorej sú nalepené farebné kryštáliky rôznych tvarov. Pod aplikáciou je názov SWEET, ktorý je zložený z nalepených malých kamienkov. V okolí krku sa nachádza textilná mašľa.

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ťahom sa z detského trička oddelili jednotlivé farebné kryštáliky. Tieto jednotlivé farebné kryštáliky úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú farebné kryštáliky riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe boli uložené záväzné pokyny nepredávať nebezpečný výrobok, stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu, informovať spotrebiteľa o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať a odstránili z dosahu detí.

Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

detske_tricko_favorimo1

detske_tricko_favorimo2

detske_tricko_favorimo3

detske_tricko_favorimo4