SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetské šaty BULSEN ® baby

Detské šaty BULSEN ® baby

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 2. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detské šaty BULSEN ® baby

Krajina pôvodu: Turecko.

Popis výrobku:

Detské šaty s krátkym rukávom bielej farby s ozdobným tylom. V oblasti hrudníka je pripevnená dvojitá mašlička s ozdobným kvietkom a korálikmi. Súčasťou výrobku je čelenka s falošnou perlou.

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ťahom sa z detských šiat oddelila mašlička, ozdobný kvietok a perla. Ozdobný kvietok a perla úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavuje kvietok a perla riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe boli uložené záväzné pokyny nepredávať nebezpečný výrobok, stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu, informovať spotrebiteľa o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať a odstránili z dosahu detí.

Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

detske_saty_bulsen%20baby1

detske_saty_bulsen%20baby2

detske_saty_bulsen%20baby3

detske_saty_bulsen%20baby4