SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská postieľka RADEK IX.

Detská postieľka RADEK IX.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 28. 8. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detská postieľka RADEK IX.

Pôvod: Poľsko (na etikete)

Popis: Detská drevená postieľka bielej farby zabalená v papierovej krabici s priloženým návodom na použitie v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na prednej strane je uvedený názov výrobku Postylka 120x60 RADEK IX biely. Na prilepenej etikete je vyrazený 5902022541200, odkaz na technickú normu EN 716-1 + A1:2013 a adresa distribútora.

Druh nebezpečnosti: Riziko poranení (zlomeniny, zaseknutie končatín), riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:
Testovaná detská postieľka nevyhovela požiadavkám na nebezpečenstvá súvisiace s nedovolenými medzerami. Deti hrajúce sa bez dozoru, v snahe napr. dosiahnuť na obľúbenú hračku, prestrčia cez vzniknuté medzery horné alebo dolné končatiny. Pri pokuse dieťaťa vyslobodiť si zaseknutú končatinu môže dôjsť k poraneniu ako je dislokácia končatín (členka, zápästia, ramena alebo kolena).
V krajnom prípade môže dôjsť k situácii, kedy si dieťa prestrčí hlavu medzi medzerami postieľky, pričom sa zasekne a pri snahe vyslobodiť sa môže dôjsť v neprítomnosti rodičov až k zaduseniu dieťaťa.
Nedostatočná ochranná výška postieľky môže byť taktiež príčinou úrazu napr. zlomeniny, otrasu mozgu, pri pokuse dieťaťa vyliezť z postieľky a následného pádu z nej.

Opatrenia na ochranu trhu:
V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať, nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto postieľku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.
 

detsk%C3%A1%20postie%C4%BEka%20radek%20ix