SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská hrkálka

Detská hrkálka

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 11. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská hrkálka

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Hračka je vyhotovená ako detská plastová hrkálka na uchopenie do ruky, predáva sa v balení po 2 ks a obe hrkálky majú vo vnútri umiestnenú rolničku. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom plastovom vrecúšku. Na prilepenom štítku na obale je uvedený Item NO: 1888-1889 720, EAN: 8226815542128 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Pri skúške nárazom puzdro hrkálok prasklo a rozbilo sa na viacero častí a pri jednej z nich vypadla aj rolnička, ktorá spolu s úlomkami úplne zapadla do valca na malé časti.

Hrkálky nespĺňajú ani požiadavku na veľkosť a tvar určitých hračiek určených pre malé deti, ktoré nevedia sedieť bez opory.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú hrkálky spolu s uvoľnenou rolničkou riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_detska_hrkalka1

nv_detska_hrkalka2