SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská hračka – žltá kačka ©PLAY ME

Detská hračka – žltá kačka ©PLAY ME

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská hračka – žltá kačka ©PLAY ME

Pôvod:

Čína

Popis:

Hračka znázorňuje kačku v žltom farebnom vyhotovení s plastovými očami. V chrbtovej časti hračky je umiestnený robotický mechanizmus s napájaním na 3 ks AA monočlánkov. Tento mechanizmus je prístupný cez všitý zips na chrbte hračky. Na všitej etikete je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia a povrchových rezných rán

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom oddelili: oči, bežec zipsu, lepidlo a drôty/vodiče z krku hračky a tlačidlo z krídla hračky a to silou menšou ako 90 N, pričom tieto časti úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest. Hračka zároveň nevyhovela požiadavkám na prístup k batériám, kedy v hračkách pre deti do 3 rokov nesmú byť batérie dostupné bez použitia nástroja, ak bezpečnosť krytu batérií nie je primeraná.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanému subjektu uložila opatrenie na zákaz predaja nebezpečného výrobku a jeho stiahnutie z trhu. Kontrolovanej osobe ďalej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_detská hračka – žltá kačka ©play me